Kjapp nedbetaling av forbrukslån sparer deg mye penger

Business diagram on financial report with coins TFGP.

Hver gang du tar opp et forbrukslån vil banken skissere en diktert plan for hvordan de ser for seg at nedbetalingen skjer. Du kan enten velge å holde deg til denne planen eller betale ned lånet kjappere enn hva banken forventer.

Det er kostnadsbesparende, men også noen ganger utfordrende å betale ned forbrukslånet kjapt. Hvor mye penger du kommer til å spare på hurtig nedbetaling avhenger av to ting:

– Lånets størrelse
Den effektive renten

Hvis du har et stort forbrukslån med høy effektiv rente, så har du en tikkende gjeldsbombe og da er du nødt til å ta grep. Det beste vil være å skaffe seg noen kjappe penger gjennom et annet og mer gunstig lån for å få nedbetalt gjelden og flyttet den over til en ny bank. Det er dette som kalles refinansiering.

Det finnes andre grunner til at du plutselig kan nedbetale forbrukslånet tidligere enn antatt. Kanskje har du fått arvet noen penger eller fått en gledelig lønnsforhøyelse på jobben? Nedbetalingsplanen som blir skissert av banken tar (naturligvis) ikke hensyn til at gledelige økonomiske overraskelser kan skje.

Hvordan reagerer banken på tidligere innfridd lån?

Banken har verken hjerte eller noen plausibel grunn til å reagere negativt på at du vil bli kvitt gjelden din raskere. Det er klart at banken til en hver tid ønsker at alle sine penger er lånt ut slik at de kan høste renteinntekter på dem, men i følge norsk lov har du alltid lov til å betale tilbake penger du skylder.

Hvordan går man frem for å innfri lånet tidlig?

Jeg ville anbefalt at du personlig tok kontakt med banken og fortalte om situasjonen din. Be om å få et nytt tilbud der man enten kan bli enige om at du betaler mer penger hver måned fremover slik at du kjappere blir gjeldfri eller at du innbetaler en engangssum umiddelbart og dermed senker både hovedstolen og rentekostnadene ut låneperioden. Du blir selv nødt til å tenke på konsekvensene av valget ditt, men jeg vil personlig alltid rådføre mennesker til å betale ned så mye av den dyre gjelden som mulig hvis de har råd til det. Du kan også søke forbrukslån på dagen gjennom låne på dagen no med en lavere effektiv rente.

Og avslutningsvis kan jeg legge til at dette naturligvis ikke kun gjelder forbrukslån. Det er like smart å betale ned studielån, boliglån, kredittkortgjeld og andre typer lån så fort du har likviditeten til å gjøre det. Utestående lån koster både tid og penger.